Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące całego systemu.

Plug&play. Do instalacji oświetlenia in–lite, nie potrzeba specjalistycznej wiedzy czy umiejętności. Istotą całego systemu jest prostota, łatwość instalacji oraz możliwość szybkiej i łatwej rozbudowy w przyszłości. Specjalny system łączników pozwala zainstalować poszczególne elementy bez użycia narzędzi. Cały układ zasilany jest z jednego transformatora, który w razie potrzeby może pracować w trybie automatycznym (czujka ruchu, włącznik zmierzchowy, programator czasowy).

Zasilanie niskonapięciowe – 12 V. Całe zasilane jest rozprowadzane jednym kablem od dedykowanego transformatora. Kabel może być zakończony w dowolnym momencie – nie wymaga to „zamknięcia” obwodu. Zasilanie niskonapięciowe jest bardzo bezpieczne, nawet jeśli kabel ulegnie uszkodzeniu. Z tego powodu nie ma konieczności umieszczania okablowania głęboko w podłożu, jak w przypadku zasilania napięciem 230 V.

Łatwy montaż. Średni czas montażu podstawowego systemu to 20 minut (poza pracami przygotowawczymi, jak na przykład wiercenie w podłożu kamiennym). Jeżeli wcześniej przygotowano plan oświetlenia, to wystarczy rozłożyć okablowanie i wpiąć lampy we właściwych miejscach. W przyszłości, dodatkowe elementy mogą łatwo być dołączane przez system szybkozłączy.

Zdjęcia prezentują kilka z propozycji in-lite oraz przykłady ich zastosowania.