WIZUALIZACJA 1

WIZUALIZACJA 2

WIZUALIZACJA 3

WIZUALIZACJA 4

BLOCZEK Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO VIDE

Beton Architektoniczny – najważniejsze właściwości

Właściwości

 

 • Beton Architektoniczny – to odmiana betonu pod którą rozumie się powierzchnie betonowe o zdefiniowanych wymaganiach pod
  względem wyglądu. Gwarantuje osiągnięcie takich samych lub lepszych parametrów pod względem wytrzymałości i trwałości,
  jednak jest bardziej estetyczny. Jest tworzywem, ze swojej natury, zmiennym w cechach estetycznych, a wszelkie smugi, pory (raki/
  wżery) są naturalnym efektem i podkreślają jego charakter.
 • Poszczególne Bloczki GAAG Vide mogą różnić się od siebie i charakteryzować się odchyleniami mieszczącymi się w wymiarach zapisanych w normach
 • Różne partie produkcyjne ze względu na warunki produkcji mogą wykazywać rozbieżności w walorach estetycznych i wizualnych ze
  względu na:
  ‣ różne warunki atmosferyczne, w tym również składowanie przez Kupującego
  ‣ różnice w używanych do produkcji surowcach (kruszywa, piaski, cement). Rozbieżności w dostawach są niezależne od Producenta,
  jednak mają wpływ na końcowy efekt wizualny prefabrykatów.
 • Beton Architektoniczny w swoich właściwościach ma niską nasiąkliwość, jednak brak impregnacji i kontakt elementów betonowych z
  wodą i innymi substancjami może doprowadzić doprowadzić do absorpcji wody, a w efekcie zmiany czasowej lub trwałej kolorystyki.
 • Bloczki GAAG Vide są elementami zbrojonymi rozproszonym włóknem polimerowym, które czasem mogą być widoczne na
  powierzchni, co nie stanowi wady produktu.
 • Jedną z cech naturalnych betonu architektonicznego są przebarwienia i smugi powstałe w efekcie zmian wilgotności otoczenia i nie
  są one podstawą do reklamowania produktu.

 


Wymiary

 

80cm x 25cm x 30cm

80cm x 25cm x 30cm

80cm x 25cm x 3cm

80cm x 25cm x 30cm

80cm x 25cm x 30cm

80cm x 25cm x 3cm

80cm x 25cm x 30cm

80cm x 25cm x 30cm

80cm x 25cm x 3cm

80cm x 25cm x 30cm

80cm x 25cm x 30cm

80cm x 25cm x 3cm

Podobne produkty

Przewiń do góry